Välkommen till All in Shipping Sweden AB

All in Shipping Sweden är ett bolag med säte i Helsingborg vars affärsidé är att "som oberoende lokal logistikpartner tillgodose kundernas behov av helhetslösningar inom området Globala Transporter".

Mats Wieden

Följande är exempel på vad vi kan erbjuda våra kunder:

 • Totala transportlösningar via sjö enligt kundens önskemål från dörr - dörr över hela världen, bästa alternativ avseende pris, transittider och miljöpåverkan. Vi har avtal med ett flertal rederier/transportföretag.
 • Lastning eller lossning på terminal i Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Södertälje, Norrköping, Gävle m.fl. hamnar.
 • All in Shipping Sweden AB ser hela Sverige som sin hemmamarknad.
 • Genom oberoende partners i bl.a. Danmark, Norge, Finland, Polen kan vi även ta på oss inrikes hantering / tulldeklaration etc. utanför Sveriges gränser.
 • Val av bäst lämplig transportform i containers, styckegods eller via tillgängliga RoRo alternativ.
 • Inrikestransporter med bil som järnväg.
 • Globala lösningar med flyg, binder samman kundens behov av snabba transporter.
 • Tillsammans med en samverkanspartner kan vi erbjuda inrikes hantering i Göteborg av samlastningsgods samt distribution till slutmottagare i såväl Sverige, Danmark, Norge som Finland. För mer information se under rubrik "våra tjänster"
 • Tulldeklarationer.
 • Transportförsäkringar, som ombud åt Försäkringsbolaget If.
 • Dokumentation.
 • Som medlem i Sydsvenska Handelskammaren kan våra kunder ta del av nödvändig information till gagn för sin utveckling av internationella affärer.
 • Genom samverkan med Speditörskollegor världen över kan vi bl.a. erbjuda helhetslösningar åt våra kunder dörr-dörr. Se mer info under rubriken "Våra tjänster".
 • Vad gäller skeppningar till bl.a. Arab Gulfen, Röda Havet, östra Medelhavet och Afrika,  har vi stor erfarenhet om vilka krav som ställs av mottagarländerna för att kunna leverera gods på ett säkert sätt.
 • Vi erbjuder service till/från alla svenska hamnar och kan även ta bokningar från "tredje land".
 • Samverkan med ett flertal partners i syfte att gemensamt kunna utveckla vår service till kunderna.

Hör av Er till oss med dina fraktförfrågningar så återkommer vi snarast med våra "All in Shipping" lösningar.  

Mats & Marianne Wieden önskar Er välkommen till All in Shipping Sweden AB där dörren alltid är öppen för våra kunder!