Våra tjänster

All in Shipping Sweden AB exempel på vad vi kan erbjuda våra kunder.

 

Totala transportlösningar

 • All in Shipping Sweden AB erbjuder totala transportlösningar via sjö över hela världen. Bästa alternativ avseende pris, transittider och miljöpåverkan.: Nord + central Europa / Medelhavet / Nord Afrika / Afrika, övrigt / Arab Golfen / Röda Havet / Indien / Pakistan / Sydost Asien / Kina / Nordost Asien / Oceanien / Nordamerika / Central Amerika / Karibiska övärlden / Syd Amerika.

 

Godsslag

 • Olika godsslag kräver varierande transportlösningar. vi kan erbjuda transportlösningar bl.a. för skeppningar av rullande gods såväl i hela containers som styckegods. Vi lämnar även offerter på projektgods till de destinationer som framgår under ovanstående rubrik. Vi har ett väletablerat samarbete med en dansk partner som är specialiserad på olika typer av projekt laster.

 

Transporter med flyg

 • Vi erbjuder totallösningar med flyg över hela världen.

 

Lastning och lossning från Terminal i Göteborg

 • Via samarbetspartner i Göteborg kan vi erbjuda komplett  inrikes service för inkommande samlastningscontainers till Göteborg.  Vi kan förutom hantering/lossning/lagring/förtullning av samlastningsgods även erbjuda distribution över hela Sverige, Danmark, Norge samt Finland.

 

Även på exportgods kan vi svara för hämtning av lös last på bil till Göteborg samt  stuffing/säkring i containers.

 

Lastning och lossning från Terminal i Helsingborg

 • Via samarbetspartners i Helsingborg kan vi även erbjuda lastning och lossning av last i containers. Vi kan här också ställa upp och assistera våra kunder med säkring av gods i containers i samband med lastning.  Liknande arrangemang kan även erbjudas från andra terminaler i Sverige. 

 

Inrikestransporter med bil och/eller järnväg

 • All in Shipping Sweden AB har avtal med ett flertal åkerier och järnvägsoperatörer i Sverige. Vi har möjlighet att erbjuda ett pris- och miljömässigt alternativ för inrikes transporter av last i containers. Terminaler finns på de flesta stora knutpunkter i Sverige.

 

Samverkan

 • Som enda svensk representant i den världstäckande speditörsgruppen "Freight International Group" FIG kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar dörr - dörr i över 90 länder.

 

Tulldeklarationer

 • All in Shipping Sweden AB kan erbjuda våra kunder service med tulldokumentation såväl export som importleveranser.

 

Transportförsäkring

 • All in Shipping Sweden AB är ombud för det svenska försäkringsbolaget, If.

 

Dokumentation

 • All in Shipping Sweden AB kan erbjuda service med att komplettera efterfrågade transportdokument. Som medlem i Sydsvenska Handelskammaran kan vi även bistå våra kunder med bl.a. Ursprungs- och EUR 1 Certifikat.

 

Specialkompetens , Mellan Östern, östra Medelhavet och Afrika:

 • Vi har lång erfarenhet av skeppningar till olika destinationer bl.a. i , Arabgolfen, Röda Havet, östra Medelhavet och Afrika mfl. marknader . Kraven i mottagningshamnarna på olika dokument är ganska omfattande och kräver kunskap för att inte leveranserna skall bli försenade och att godset skall bli levererat på ett säkert sätt.

 

"Husspeditör"

 • Som ett lokalt oberoende transportföretag erbjuder vi bl.a. mindre och medelstora företag att som deras "husspeditör" svara för företagets totala transporter och logistik service. Detta ger företagaren mer tid och resurser att koncentrera sig på att utveckla sina affärer och nya kundrelationer. Våra Speditörskunder får då en kontakt som är en länk mot alla de transportörer av kundens gods. Kunden formar själv omfattningen av vårt uppdrag. Detta sparar kunden mycket tid för att ta sig fram i logistikvärlden.

 

Övrigt:

 • Vi erbjuder service till/från alla svenska hamnar och kan även ta bokningar från "tredje land".                 

 

 

Hör av dig till oss med dina fraktförfrågningar så återkommer vi snarast med våra "All in Shipping" lösningar.